Fondsen Focus

II. Carmignac Patrimoine - de componenten Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren

12.02.2017
[Article image] [Funds Focus] Bionic arm

Drie rendementsmotoren samenbrengen om een langetermijn-beleggingsproduct te bieden dat gebaseerd is op overtuigingen.

Onze diepgaande macro-economische analyse is van essentieel belang om de blootstelling aan activaklassen en langetermijn-beleggingsthema's te bepalen. De portefeuillesamenstelling is gebaseerd op de visie en marktanalyse van de fondsbeheerder zonder de beperkende invloed van een benchmark. Het doel van onze gedisciplineerde bottom-up-benadering is in alle activaklassen de beste beleggingskansen op te sporen.

Langetermijnovertuigingen


Voor een fondsbeheerder die omgeven is door een futloze Europese economie is het zowel geruststellend als bemoedigend om ergens groei aan te treffen. Die is er nog steeds, ik heb het gezien


    Edouard Carmignac bij zijn thuiskomst na een reis naar China in september 1993  


AANDELEN

 • Opkomende markten

  De stijgende levensstandaard in opkomende landen is sinds 1989 een van onze voornaamste beleggingsthema's. We waren en zijn er nog steeds van overtuigd dat niet alleen China maar ook de rest van Azië en de opkomende landen als geheel een enorm groeipotentieel hebben.

 • Uitdagingen in het vooruitzicht

  De stijgende levensverwachting en veranderende consumptiepatronen van de millennials zullen naar verwachting bepalen welke bedrijven in de toekomst toonaangevend zullen zijn. Deze bedrijven vormen belangrijke groeiaanjagers voor onze portefeuille.

[Main Media] [Flash Note] Aircraft pilot

VASTRENTENDE WAARDEN

 • Europese banken

  Wij beleggen in Europees financieel krediet sinds 2012, toen de banken in de regio aan een strengere regelgeving werden onderworpen en werden gedwongen de schulden en risico's op hun balans af te bouwen. Sindsdien hebben de Europese banken hun kapitaalratio langzaam maar zeker verbeterd en hun balans verkort. Bijgevolg zijn in de hele kapitaalstructuur de spreads van obligaties van financiële instellingen aanzienlijk verkrapt.

 • Europese staatsobligaties

  Sinds augustus 2012, toen ECB-voorzitter Mario Draghi aankondigde dat hij alles in het werk zou stellen om de euro te redden, zijn we zeer positief gestemd over staatsobligaties van Europese perifere landen.

  [Insights] 2017 02_FF_Fund_CP (All) NL

Huidige visie

 • Aandelen met goed voorspelbare resultaten

  Wereldleiders die ongeacht de economische cyclus groei kunnen genereren, nemen bij onze allocatie een belangrijke plaats in.
  Innovatie, en vooral groei, vormen de hoekstenen van bedrijven in de sector technologie en internet. Onze portefeuille is gefocust op bedrijven die betrokken zijn bij baanbrekende innovaties en in staat zijn om op lange termijn nieuwe bronnen van groei aan te boren. Duurzaam groeiende bedrijven als Amazon en Facebook vormen een fraai voorbeeld van bedrijven die in staat zijn op lange termijn rendement te genereren en tegelijkertijd vast te houden aan hun koers, ongeacht het macro-economische klimaat.

  [Carousel] [Funds Focus] Coloured windows
 • Reflatiegebonden effecten

  De wereldwijde conjunctuurcyclus is in de loop van 2016 geleidelijk weer aangetrokken en kreeg onlangs een extra zet doordat Donald Trump onverwacht tot president van de Verenigde Staten werd gekozen. Dit cyclisch herstel wordt gekenmerkt door een economische opleving, die vanzelf tot een hogere inflatie zou moeten leiden. In deze context is het fonds blootgesteld aan effecten die zou moeten profiteren van deze snellere groei en inflatie. De sectoren energie en financiële instellingen, evenals effecten die zijn blootgesteld aan de binnenlandse groei in de Verenigde Staten, vormen dan ook de juiste allocatie om blootgesteld te worden aan dit 'reflatiethema'.

  [Carousel] [Funds Focus] Hexagon tube
 • Opkomende markten

  Aandelen opkomende landen

  De verbetering van de wereldwijde conjunctuur, die gunstig is voor de opkomende landen, zou een positieve impact op onze positionering moeten hebben. Maar gezien de risico's in verband met China blijven we ons selectief opstellen in dit universum en geven we de voorkeur aan bedrijven die ongeacht de cyclus goed kunnen presteren.

  Staatsobligaties van opkomende landen

  De activaklasse profiteert van de stabielere macro-economische situatie in China, de stijging van de grondstoffenprijzen, het stabielere of zelfs verbeterde saldo op de lopende rekening van opkomende landen en een aantrekkelijker rendement dan dat van de ontwikkelde landen.

  [Carousel] [Funds Focus] Asian man
 • Europese banken

  Europees bankkrediet zal naar verwachting een van onze belangrijkste rendementsaanjagers blijven. De deleveraging en de afbouw van de risico's in de sector gaan voort en vormen in het kredietsegment van financiële instellingen een zeer sterke fundamentele eigenschap van de grootste banken.

  [Carousel] [Fund Focus] European banks