Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat voldoet aan de vereisten inzake integratie en promotie van criteria op het vlak van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur uit Artikel 8* van de Europese SFDR-verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Het vult de uitsluitingslijst die Carmignac op al zijn fondsen toepast (tabak, omstreden wapens, steenkool enz.) aan met een selectieve benadering die het beleggingsuniversum met 20% reduceert op basis van ecologische en sociale criteria. Een actief betrokkenheidsbeleid en systematisch stembeleid zetten de positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij extra kracht bij. In 2021 verkreeg het fonds het Franse "Label ISR" en het Belgische label "Towards Sustainability".

Op onze webpagina leest u meer over onze aanpak en welke van onze fondsen een MVB-label hebben verkregen.

Daar vindt u ook meer informatie over het label "Towards Sustainability" en het "Label ISR".

*De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) of Verordening (EU) 2019/2088 is een Europese verordening die van vermogensbeheerders verlangt dat zij hun fondsen categoriseren naar met name: 'Artikel 8', voor fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten, 'Artikel 9', voor fondsen die duurzaam beleggen met meetbare doelstellingen, of 'Artikel 6', voor fondsen die niet noodzakelijkerwijs een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Ga voor meer informatie naar: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.</Disclaimer>

.

Wat maakt ons anders

Actief beleggen