[Main Media] [Fund Focus] [CP Campaign]

Carmignac Patrimoine: flexibel en selectief tegelijk

Beleggen voor morgen

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Selectiviteit is van doorslaggevend belang wanneer u spaargeld op de financiële markten belegt, vooral in crisistijd. In combinatie met een actieve en flexibele benadering kan selectiviteit leiden tot een goed opgebouwde en gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Het spreekt voor zich dat een zorgvuldige keuze van sectoren, landen en bedrijven waarin u gaat beleggen essentieel is om spaargeld op lange termijn te laten groeien. Maar binnen deze beleggingsopties is een goede keuze van de activaklasse (aandelen, obligaties of valuta’s) om in te beleggen net zo belangrijk en kan zelfs nieuwe kansen aan het licht brengen.

Juist deze flexibiliteit is wat Carmignac Patrimoine u biedt via een gediversifieerde en uitermate selectieve totaaloplossing voor assetallocatie.

Profiteren van de expertise van ons beheerteam

 • Carmignac Patrimoine kan vertrouwen op een unieke expertisecombinatie: er is diepgaande kennis van macro-economie, geografische gebieden en sectoren, maar ook van elke activaklasse waaruit de aandelen- en obligatiemarkten bestaan.

  Carmignac heeft teamwerk altijd aangemoedigd, net als het dagelijks delen van ideeën en culturele diversiteit. De leden van het beheerteam werken op synergetische wijze samen. Dankzij deze aanpak hebben de fondsbeheerders een transversaal inzicht in de opportuniteiten in hun beleggingsuniversum en kunnen ze de allocatie van hun portefeuille selectief opbouwen.

 • Het duo aan het roer van
  Carmignac Patrimoine

  [Article image] David Older & Rose Ouahba

  David Older, Hoofd Equity en

  Rose Ouahba, Hoofd Fixed Income

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Combineren van flexibiliteit en selectiviteit in de praktijk: • Via assetallocatie


  Voorbeeld: Europa

  [Article image] [Funds Focus] Image 1
 • Het nieuwe elan dat in Europa is ontstaan door de samenwerking tussen de Europese Commissie, de ECB en de overheden voor de bestrijding van de COVID-19-crisis heeft meer duidelijkheid binnen de eurozone opgeleverd.

  Aandelen, bedrijfsobligaties, overheidsobligaties: wat is de beste manier om te beleggen binnen Europa? Na een grondige analyse denken wij dat obligaties de meeste potentiële waarde bieden. Bancaire obligaties en leningen lijken ons interessanter dan de aandelen van de Europese banken, waarvan de winstgevendheid afbrokkelt vanwege de steeds lagere rentes en de strengere regelgeving. Overheidsobligaties uit de periferie, één van onze beleggingsthema’s sinds 2012, zijn ook een interessant instrument om rechtstreeks te profiteren van deze nieuwe samenwerkingsdynamiek in Europa. Zodra een beleggingsthema is gekozen, denken David en Rose samen na over de beste manier om ervan te profiteren via de verschillende activaklassen, regio’s en sectoren.

 • Via de kapitaalstructuur


  Voorbeeld: luchtvaartmaatschappijen

  [Article image] [Funds Focus] Image 2
 • De COVID-19-crisis heeft de luchtvaartsector zwaar getroffen. Onze aandelen- en bedrijfsobligatie-analisten hebben zich over dit onderwerp gebogen om de structurele impact en mogelijke opportuniteiten te bestuderen. Vanwege de interessante instappunten hebben we ervoor gekozen te beleggen in bedrijfsobligaties van bepaalde luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers, terwijl we alle aandelenposities gelinkt aan deze sector in de portefeuille hebben verkocht.

  De reden? Een aandelenbelegger streeft naar groei en op dit punt is onze beleggingsvisie volledig veranderd. Voor een bedrijfsobligatiebelegger daarentegen is de houdbaarheid van de schuld één van de belangrijkste factoren, ofwel het vermogen om rente te betalen en de schuld af te lossen. Wat dat betreft denken we dat de kredietmarges van bepaalde emittenten dit risico eerlijk belonen.

 • Via de internationale dynamiek


  Voorbeeld: e-commerce

  [Article image] [Funds Focus] Image 3

 • We beleggen al lange tijd in Amazon en hebben meerdere jaren besteed aan het begrijpen van de succesfactoren en concurrentiedynamiek van deze sector. Om die reden zoeken onze analist consumentensectoren en onze experts in opkomende markten naar kansen in de e-commercesector in gebieden met onderpenetratie.

  Dit resulteerde o.a. in de aankoop van Mercadolibre, marktleider op de Latijns-Amerikaanse markt, en Sea Limited, speler op de Aziatische markt.

[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Het belang van selectiviteit in het kort

 • Voor wie?

  Voor beleggers die het potentiële rendement van hun beleggingen willen maximaliseren

 • Waarom?

  Om de meest aantrekkelijke opportuniteiten te kiezen uit het volledige aanbod van dezelfde sector, hetzelfde land of hetzelfde bedrijf.

 • Hoe?

  Door te profiteren van een degelijke, complementaire expertise en een flexibele totaalbenadering van beleggen


Carmignac Patrimoine: beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel gedurende drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator1.

Carmignac Patrimoine E EUR Acc

ISIN: FR0010306142
Risico-indicator

Het indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

[Scale risk] 4/3 jaar BE_NL
*Bron: Carmignac at 06/07/20. Voor de aandelenklasse A EUR Acc. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.