Carmignac

Nieuwe naam voor Carmignac Portfolio Green Gold

« een Sicav naar Luxemburgs recht »

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

ISIN: (ZIE ONDERSTAANDE LIJST)


11 augustus 2022, Luxemburg

Bericht aan de Aandeelhouders


1. INLEIDINGBeste Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in Aandelen van Carmignac Portfolio (het "Fonds") en in het subfonds Green Gold (het "Subfonds").

Wij stellen u er bij dezen van op de hoogte dat de Raad van Bestuur na zorgvuldigde afweging heeft besloten de naam van het Subfonds "Green Gold" te wijzigen in "Climate Transition".

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor beleggers van het Subfonds "Green Gold". Voor andere Aandeelhouders van het Fonds heeft deze naamswijziging geen gevolgen. Alle termen die in dit document met een hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan de betreffende termen in het prospectus is toegekend.

Indien u vragen hebt bij het lezen van deze kennisgeving, adviseren wij u contact op te nemen met Carmignac of uw adviseur.


2. NAAMSWIJZIGINGDe Raad van Bestuur heeft besloten het subfonds Carmignac Portfolio Green Gold te hernoemen, omdat de huidige naam niet voor al onze beleggers en zakenpartners doorzichtig genoeg was.

De volgende wijziging is doorgevoerd:

Huidige naamNieuwe naam
Carmignac Portfolio Green GoldCarmignac Portfolio Climate TransitionWe zijn ervan overtuigd dat de nieuwe naam – Climate Transition – beter aansluit op de mondiale uitdagingen van klimaatmitigatie en aanpassing aan de klimaatverandering. Deze naam is een nauwkeurige afspiegeling van de doelstelling van het Subfonds: het richt zich namelijk op sectoren en bedrijven die bijdragen aan klimaatmitigatie door koolstofarme oplossingen te bieden of die hun activiteiten en bedrijfsmodellen aanpassen om een koolstofarme economie te bevorderen.

We willen benadrukken dat de nieuwe naam – Climate Transition – geen consequenties heeft voor uw belegging. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de huidige beleggingsstrategie, het beheer, de beleggingsdoelstelling, de beleggingsfilosofie, de risico's of de kosten van het Subfonds.

Deze wijzigingen worden van kracht op 25 augustus 2022.


***

Er is een nieuwe versie van het prospectus opgesteld (prospectus van augustus 2022), waarin deze wijziging is opgenomen.

Wij informeren u dat het prospectus, de fusieverslagen, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, evenals het laatste jaarverslag en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, gratis in het Frans beschikbaar zijn. maatschappelijke zetel van het Fonds te 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, bij de beheermaatschappij CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxemburg en op de website www.carmignac.com.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Indien u een distributiepartner van Carmignac bent en uw cliënten vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor Professionele Beleggers.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur

ISIN: LU0164455502, LU0807690754, LU0705572823*, LU0992629237, LU1623762090*, LU0992629401*

* Deze aandelenklasse ist niet het voorwerp van een openbaar bod in België.