Carmignac

Het Britse Filiaal van Carmignac wordt een Britse Dochteronderneming

  • Gepubliceerd

CARMIGNAC PORTFOLIO
Een SICAV naar Luxemburgs Recht
Bericht aan de Aandeelhouders


29 september 2023, Luxemburg

Geachte Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van de betrokken Subfondsen van 'Carmignac Portfolio'
(de 'Vennootschap').

Hierbij informeren we u over een wijziging in onze juridische organisatie in het Verenigd Koninkrijk die van invloed is op een aantal Subfondsen. Naar aanleiding van deze wijziging hoeft u niets te ondernemen en er zijn geen gevolgen voor uw belegging.

Het Britse Filiaal van Carmignac wordt een Britse Dochteronderneming

Carmignac Group heeft in 2012 een kantoor geopend in het Verenigd Koninkrijk (het 'VK') en vierde vorig jaar dat ze al 10 jaar actief is in het VK. In de loop der jaren hebben we onze aanwezigheid in het VK geleidelijk versterkt, door het personeel van ons Londens kantoor voor fondsbeheer uit te breiden en samenwerkingsverbanden aan te gaan met distributeurs om een groter aantal Britse beleggers te bereiken.

Thans is het kantoor in het VK een van de grootste van Carmignac in Europa, waardoor we getalenteerde professionals kunnen blijven aantrekken in wat nog steeds het Europese centrum van de vermogensbeheersector is.

Wegens de gevolgen van de Brexit voor de regelgeving en om ons engagement in het VK verder te versterken, hebben wij besloten het Britse filiaal van Carmignac Gestion Luxembourg S.A. te veranderen in een onafhankelijke Britse dochteronderneming: Carmignac UK Ltd.

Met ingang van 1 oktober 2023, zal Carmignac UK Ltd:

  • In het VK vergunning krijgen en onder toezicht staan van de Financial Conduct Authority (de 'FCA') en aldaar in dit kader activiteiten verrichten.

  • Worden aangesteld tot beleggingsbeheerder voor de volgende Subfondsen die nog steeds worden beheerd door portefeuillebeheerders in Londen:

Carmignac Portfolio Grande EuropeCarmignac Portfolio Emerging Discovery*
Carmignac Portfolio Long-Short European EquitiesCarmignac Portfolio Investissement
Carmignac Portfolio Patrimoine**Carmignac Patrimoine Europe
Carmignac Portfolio Family GovernedCarmignac Portfolio Grandchildren
Carmignac Portfolio Human Xperience


* = beheerd door Carmignac Gestion S.A. en Carmignac UK Ltd
** = voornamelijk beheerd door Carmignac Gestion S.A. en gedeeltelijk door Carmignac UK Ltd

De hierboven beschreven wijzigingen zijn niet bedoeld om de beleggingsdoelstellingen, beleggingsstrategieën, beleggingsrisico's of vergoedingen van de Subfondsen op enige andere wijze te wijzigen.

Als u vragen hebt over de bovenstaande wijzigingen, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

Indien u een distributiepartner van Carmignac bent en uw cliënten vragen hebben over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor professionele beleggers.

Het meest recente prospectus en de bijgewerkte documenten met essentiële informatie van de betreffende Subfondsen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com. De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur

Bedankt voor uw feedback!