Carmignac

Een nieuw actief beheerd fonds dat zich focust op de bedrijfsobligatiemarkt

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Een flexibele beleggingsoplossing voor meer diversificatie

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit, dat gekenmerkt wordt door een flexibele benadering, streeft ernaar om beleggers die willen profiteren van de wereldwijde kredietcyclus, een optimaal risico/rendementsprofiel aan te bieden. Vanuit zijn opportunistische en actieve benadering stelt het fonds beleggers in staat om te profiteren van een breed beleggingsuniversum en kan het snel inspelen op wisselende scenario's om aantrekkelijke rendementen te behalen. Het fonds stelt zich ten doel om over een beleggingsperiode van minimaal twee jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator1.

Profiteer van een vrije en ongebonden beleggingsbenadering

De portefeuille is samengesteld vanuit een door overtuiging gedreven en niet-benchmarkgebonden benadering, die gebaseerd is op de visie en marktanalyse van de fondsbeheerder. In combinatie met een macro-economische analyse en een rigoureuze bottom-upselectie streven wij een optimaal risicobeheer na. Het ongebonden karakter van het fonds komt voornamelijk tot uiting in een flexibele allocatie aan zijn belangrijkste rendementsbronnen, zonder sectorale en geografische beperkingen2.

Een flexibele allocatie aan de bedrijfsobligatiemarkten

[Insights] 2019 04_FF_Fund_CCR (All) 1 NL

Een ervaren beleggingsteam

[Insights] 2019 04_FF_Fund_CCR (All) 2

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit werd 18 maanden3 geleden opgericht en wordt beheerd door Pierre Verlé, Head of Credit en Alexandre Deneuville, Fixed Income fondsbeheerder. Pierre en Alexandre weten zich gesteund door een breed en ervaren obligatieteam, dat is samengesteld uit 12 fondsbeheerders en analisten.

Zie voor meer informatie over het fonds:


VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.