[Background image] [CI] Blue sky and buildings

E-commerce: plots gaat het heel snel…

4 trends om rekening mee te houden

 • Auteur(s)
  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd
 • penetratiegraad e-commerce op 27%

  E-commerce deed er 10 jaar over om van 6% naar 16% van de detailhandel te gaan, maar slechts 8 weken om van 16% naar 27% te stijgen.

 • Penetratie e-commerce VS (% van de detailhandel)

  Bron: Bank of America, US Department of Commerce, ShawSpring Research, 05/2020

 • x2 voor online- boodschappen

  De grootste wijziging vond plaats in online boodschappen. Terwijl Amazon één van de grote winnaars is, hebben ook de gevestigde supermarkten zoals Walmart (de grootste Amerikaanse supermarkt) hun online-verkopen zien stijgen van 5.9% vorig jaar tot 9.2% dit jaar.

 • [Insights] 2020 06_Fund_CI 2

  Bron: BAC internal data, 05/2020

 • Investeringen worden een versnelling hoger geschakeld

  Facebook, Amazon en Shopify versnellen hun investeringen te midden van de crisis terwijl anderen zich terugtrekken. Dit zal langetermijn gevolgen met zich meebrengen.

 • We zagen op 2 maanden tijd een digitale transformatie die normaal op 2 jaar plaatsvindt.


  Microsoft CEO

  2030 werd vervroegd tot 2020


  Shopify COO

 • Social media ontwikkelen online shopping

  Toekomstgericht denken en investeren. Hoewel Instagram de eerste sociale media was die "social shopping" ontwikkelde, heeft Facebook een paar dagen geleden net een dienst onthuld die het in directe concurrentie plaatst met Amazon en eBay.

 • “Facebook Shops” zal het voor verkopers mogelijk maken om digitale winkels te creëren op Facebook of Instagram.

  [Insights] 2020 06_Fund_CI 3

  Bron: Financial Times, 05/2020


Hoe beleggen wij in e-commerce?

De crisis heeft onze langetermijnblootstelling aan e-commerce sterk ondersteund, wat ons ertoe heeft gebracht tactisch winst te nemen, aangezien het een "populair" segment is geworden. E-commerce en indirecte bloostelling aan e-commerce (zoals fintech) zijn echter nog steeds goed voor meer dan 27% van de bloostelling in Carmignac Investissement.


Carmignac Investissement E EUR Acc

ISIN: FR0010312660
Risico-indicator

Het Risico-indicator kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

LIQUIDITEITSRISICO: Risico dat tijdelijke marktverstoringen de prijzen beïnvloeden waartegen een ICBE zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheerder is van directe invloed op het rendement van de ICBE.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

[Scale risk] 5/5 years_NL
* Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. Voor de aandelenklasse A EUR Acc ISIN code: FR0010148981.