La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

   Geachte heer, geachte mevrouw,

     Een van de meest verrassende gevolgen van de pandemie is wel dat het principe van de onbevlekte ontvangenis zijn opwachting heeft gemaakt in de financiële wereld. De overheden van ontwikkelde landen laten alle regels van de budgettaire orthodoxie ongestraft los – hun begrotingstekorten schieten de hoogte in en de centrale banken stoppen hen handenvol geld toe, zonder dat de markten hun kredietwaardigheid verlagen of hun valuta's onder druk zetten.

   Zal die staat van gratie blijven duren? In geen geval. Of liever: tot de gevolgen van de pandemie wegebben. Zolang alle landen in gelijke mate worden getroffen, moeten zowel de volksgezondheid als de werkgelegenheid worden beschermd. Wanneer er een betrouwbaar én in grote aantallen beschikbaar vaccin zal zijn – volgens onze analyses ten vroegste in het tweede kwartaal van volgend jaar – zal uiteindelijk de vraag rijzen hoe houdbaar die begrotingstekorten zijn.

   Paradoxaal genoeg zou het einde van de pandemie de aandelen- en obligatiemarkten wel eens angst kunnen inboezemen. Moeten we ons daar grote zorgen om maken? Hoewel onze overheden de koopkracht niet langer automatisch op peil zullen houden, zal het wegvallen van de virusdreiging de economie, die al te lang op een laag pitje draait, nieuw leven inblazen. De centrale banken zullen hun onafhankelijkheid opnieuw willen benadrukken en de neiging hebben het monetaire beleid te verkrappen. Daar zal echter niet al te veel dreiging vanuit gaan: door de enorm toegenomen staatsschulden is een forse renteverhoging uit den boze. Bovendien worden de economieën gekenmerkt door een sterke onderliggende deflatoire trend, waardoor het risico beperkt is dat de inflatie duurzaam aantrekt.

   Wat mogen beleggers verwachten na Covid-19? De aanhoudend zeer lage rentetarieven zullen ontegenzeggelijk de waarderingen op de markten stevig ondersteunen. Dat zal vooral gunstig zijn voor technologiebedrijven, waarvan de winstvooruitzichten aantrekkelijker zullen worden, aangezien de pandemie heeft bewezen dat hun diensten relevant zijn en dat zij een razendsnelle stijging van de vraag aankunnen. Uiteraard zal ook de sector gezondheidszorg een belangrijke rol blijven spelen, met de nadruk op het aanpakken van het epidemierisico. Voor obligaties zal het principe van de onbevlekte ontvangenis binnenkort echter op zijn grenzen stuiten. Overheden die de crisis minder goed doorstaan hebben, zullen hun kredietwaardigheid zien dalen. Aangezien de centrale banken weinig marge hebben om de rente te verhogen, zullen de verschillen tot uiting komen in de wisselkoersen. In dat opzicht zal het uitdiepende begrotingstekort in de Verenigde Staten onvermijdelijk wegen op de Amerikaanse dollar. Dat China de crisis heeft doorstaan met beperkte budgettaire en monetaire steun, zou een positieve impact op de yuan moeten hebben. Tot slot zal de prijs van goud – de ultieme reservemunt – naar verwachting worden ondersteund door een forse stijging van de volatiliteit op de valutamarkt, in combinatie met de nog altijd overvloedige en goedkope liquiditeit.

   Hoogachtend,

Édouard Carmignac