La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

Geachte heer, mevrouw,

  Misschien was u net zozeer als ik onder de indruk van het wonderlijke verhaal van Peter Pan. In de ban van de mythe van de eeuwige jeugd doet Peter Pan ons geloven dat we zullen blijven vliegen zolang we ervan overtuigd zijn dat we het kunnen.

  Sinds enkele maanden tarten ook de beurzen wereldwijd de wet van de zwaartekracht. Natuurlijk kon dankzij de centrale banken van de ontwikkelde landen, die meer dan vijf jaar lang tegen elkaar opboden met versoepelende maatregelen, en door de sterke groei van de Chinese economie, een ernstige mondiale recessie worden vermeden.

  Thans worden toch de eerste vraagtekens gezet bij de doelmatigheid van dit monetair beleid. In Japan stagneert de bedrijvigheid en bedraagt de inflatie bijna nul, ondanks een omvangrijk obligatie-inkoopprogramma dat is opgelopen tot 70% van het BBP en de invoering van een negatieve rente. Het vergelijkbare beleid dat in Europa door Mario Draghi wordt gevoerd, is er tot op heden niet in geslaagd de kredietverlening weer op gang te krijgen of de inflatie te stimuleren. Doordat het tot de markten is doorgedrongen dat beide centrale banken geen speelruimte van betekenis meer hebben, reageerden ze op de laatste versoepelingsprogramma’s met een paradoxale stijging van de yen en de euro, waardoor het zwakke, tot nu toe behaalde herstel van de bedrijvigheid in gevaar is gekomen.

  De Chinese groei, een belangrijke aanjager van de wereldeconomie, trekt aan dankzij het zoveelste plan om de overheidsuitgaven op te krikken, maar het toch al zorgwekkende evenwicht wordt hierdoor nog verder aangetast. Omdat de twee belangrijkste pijlers onder de groei van de wereldeconomie aan kracht inboeten, vinden wij het absoluut noodzakelijk een zeer voorzichtig beleggingsbeleid te blijven voeren.

  Kan onder dergelijke moeilijke omstandigheden toch een aantrekkelijk rendement worden gegenereerd? Ik denk van wel, al ben ik niet Peter Pan. De waardedaling van de dollar, die het gevolg is van de speelruimte van de Fed op het gebied van monetaire versoepeling, werkt in het voordeel van de Amerikaanse bedrijven en de waardering van onze internetreuzen in het bijzonder. Een meer ongewisse horizon is gunstig voor ondernemingen met goed voorspelbare resultaten, waaronder de farmaceutische en biotechnologiebedrijven, die een hoge weging hebben in onze portefeuilles. Als de rente langdurig laag blijft en de dollar verder daalt, is dat ook in het voordeel van de opkomende landen, waarschijnlijk met uitzondering van China. De oliemaatschappijen zullen waarschijnlijk verder in waarde stijgen naarmate de olieprijs aantrekt ten opzichte van het huidige, op middellange termijn nauwelijks houdbare niveau. Wat de goudmijnen betreft … ook daar zijn volop kansen.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac