Carmignac

La Rentrée Carmignac 2021 La Rentrée Carmignac 2021 La Rentrée Carmignac 2021 La Rentrée Carmignac 2021

We are pleased to invite you to our next global digital conference.

Inschrijving
Duur
1 uur
Begintijd
10:30 CET
Taal
Engels
Geïnteresseerd?
Deel

This will be the opportunity for our management team present our vision of the markets and our investment strategy.

The programme will be as follow:

  • Behaviour of our funds
  • Our market views with Frédéric Leroux
  • Our strategic choices with Rose Ouahba and David Older
  • Illustration of our strategy through our Patrimoine range with Rose Ouahba, David Older and Keith Ney
  • Focus on Carmignac Portfolio Flexible Bond with Guillaume Rigeade and Eliezer Ben Zimra
  • Conversation with Edouard & Maxime Carmignac

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risico's die in de indicator niet voldoende in aanmerking worden genomen:

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

TEGENPARTIJRISICO: Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

Inherente risico's:

AANDELENRISICO: Risico dat aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe economische factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, het rendement beïnvloeden.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

VALUTARISICO: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van de ICBE.

RISICO VERBONDEN AAN BELEGGINGEN IN CHINA: Specifieke risico's verbonden aan het gebruik van het platform Hong-Kong Shanghai Connect en andere risico's verbonden aan beleggingen in China.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit deelbewijs/deze aandelenklasse biedt geen garantie voor of bescherming van het belegde kapitaal. U ontvangt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.

Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.

*Shareclass: A EUR acc. Risk Scale from the KIID (Key Investor Information Document). Risk 1 does not mean a risk-free investment. This indicator may change over time.

Speakers