Informatie voor aandeelhouders

Carmignac Profil Réactif 75 en Carmignac Profil Réactif 100 Bericht aan de aandeelhouders

17.02.2020

ISIN:

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75: FR0010148999;

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100: FR0010149211.

Parijs, 17 februari 2020


De prospectussen van de fondsen Carmignac Profil Réactif 75 en Carmignac Profil Réactif 100 worden op 19 februari 2020 bijgewerkt. De wijzigingen zijn echter beperkt.

Als gevolg van een reorganisatie binnen de Carmignac-groep worden de prospectussen van de fondsen Carmignac Profil Réactif 75 en Carmignac Profil Réactif 100 gewijzigd om weer te geven dat het financieel beheer niet langer wordt gedelegeerd aan Carmignac Gestion Luxembourg. Het financieel beheer is voortaan volledig in handen van Carmignac Gestion in Parijs.

Naar aanleiding van deze wijziging hoeft u geen enkele actie te ondernemen. Ze heeft geen enkele invloed op het risico/rendementsprofiel van uw beleggingsinstrument en leidt niet tot aanvullende kosten.

Deze aanpassing is gemeld bij de Franse toezichthouder Autorité des marchés financiers.

Voor meer informatie verzoeken wij u het prospectus van het fonds per bovenvermelde datum te lezen of contact op te nemen met uw vaste adviseur. Het registreren van een nieuw prospectus in alle landen waar wij actief zijn kan tot één maand in beslag nemen.

De documenten met essentiële beleggersinformatie, de prospectussen en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans te vinden op de website www.carmignac.com en zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de Belgische financiële dienst CACEIS Belgium nv.

In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

Tot slot melden wij u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

CARMIGNAC GESTION