Informatie voor aandeelhouders

Bericht aan de houders Wijzigingen in de fondsen Carmignac Investissement, Carmignac Patrimoine en Carmignac Euro-Entrepreneurs

24.11.2020
Parijs, 24 november 2020


Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van de voornoemde fondsen in ons stelt.

Hierbij stellen wij u in kennis van een aantal wijzigingen die binnenkort in de Fondsen zullen worden aangebracht:


 • Carmignac Investissement
  (ISIN: FR0010148981, FR0011269182, FR0010312660, FR0011269190)


 • Carmignac Patrimoine
  (ISIN: FR0011269596 - FR0010135103 - FR0011269588 - FR0011443852 - FR0011269067 - FR0011443860 FR0010306142 - FR0010956649 - FR0011269075)


 • Carmignac Euro-Entrepreneurs
  (ISIN: FR0010149112)

***

Een versie van het fondsprospectus waarin de komende wijzigingen gemarkeerd zijn, is op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij de beheermaatschappij van het Fonds.

Wij wijzen u er nogmaals op dat het absoluut noodzakelijk is kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie (EBI) en nodigen u uit om uw beleggingen regelmatig met uw adviseur te bespreken.

Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken. Het document met essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn in het Frans, Engels, Duits en Italiaans te vinden op de website www.carmignac.com of kosteloos te verkrijgen:

 • In België, aan Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV: Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel.

 • In Zwitserland bij onze vertegenwoordiger CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. De betaaldienst in Zwitserland is CACEIS Bank, Parijs, filiaal Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

  De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

  Hoogachtend,

  Christophe Peronin
  Gedelegeerd Algemeen Directeur