Informatie voor aandeelhouders

Bericht aan de aandeelhouders

18.04.2019

Luxemburg, 18 april 2019

Informatie en kennisgeving – Uitnodiging voor de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Carmignac Portfolio


Beste belegger, partner,

Met deze brief willen wij u informeren dat de aandeelhouders (“investeerders”) van Carmignac Portfolio uitnodigingen zullen ontvangen voor de tweede buitengewone algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De buitengewone algemene vergadering van Carmignac Portfolio (de "Vennootschap") die op 15 april 2019 voor de notaris werd gehouden, kon niet geldig beraadslagen over de geagendeerde punten, aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt. Als gevolg daarvan worden de aandeelhouders nu uitgenodigd voor een tweede buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (de "Vergadering") die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 7 mei 2019 om 11.00 uur (Luxemburgse tijd) met het oog op de beraadslaging en stemming over dezelfde agenda als de vorige.

De vergadering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Luxemburgse vennootschapswet en gehouden om de grondwettelijke documenten van de Vennootchap te wijzigen.

De vergadering heeft geen negatieve gevolgen voor de beleggers van Carmignac Patrimoine en er is geen actie van de beleggers vereist. In het geval dat de beleggers de vergadering(en) willen bijwonen, moeten zij de procedure volgen en actie ondernemen zoals beschreven in de uitnodiging.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunnen beleggers contact opnemen met hun financieel adviseur. Distributiepartners kunnen contact opnemen met hun plaatselijke Professionele Klanten vertegenwoordiger.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO