Informatie voor aandeelhouders

Bericht aan de aandeelhouders

29.03.2019

Luxemburg, 29 maart 2019

Informatie en kennisgeving – Uitnodigingen voor algemene vergaderingen van aandeelhouders van Carmignac Portfolio


Geachte aandeelhouder,

Met deze brief willen wij u informeren dat de aandeelhouders van Carmignac Portfolio uitnodigingen zullen ontvangen voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.

Dit jaar zullen er twee algemene vergaderingen op dezelfde dag plaats vinden en wel op 15 april 2019 – een jaarlijkse vergadering (“AVA”) en een buitengewone vergadering (“BAVA”).

De vergaderingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Luxemburgse vennootschapswet. Zij worden gehouden om het boekjaar af te ronden (AVA) en om de grondwettelijke documenten van de Vennootchap te wijzigen (BAVA).

De vergaderingen zullen geen negatieve gevolgen hebben voor de aandeelhouders van Carmignac Patrimoine en er is geen actie van de aandeelhouders vereist. In het geval dat de beleggers de vergadering(en) willen bijwonen, moeten zij de procedure te volgen en actie ondernemen zoals beschreven in de uitnodigingen.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunnen aandeelhouders contact opnemen met hun financieel adviseur. Distributiepartners kunnen contact opnemen met hun plaatselijke Professionele Klanten vertegenwoordiger.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO