In de dagelijks gepubliceerde netto-inventariswaarde (NIW) zitten al vaste beheerkosten van 1,50% per jaar verrekend. Als het rendement positief is, komt daar nog 10% van de meerprestatie van het fonds t.o.v. de referentie-indicator bij. De lopende kosten (exclusief prestatievergoeding) bedragen 1,79%. Meer informatie is te vinden op de pagina over het fonds of in het document met essentiële beleggersinformatie (KIID).

Daarnaast kan uw tussenpersoon (bank, verzekeraar, financieel adviseur) een aantal kosten aanrekenen:

  • levensverzekeringskosten of bewaarvergoedingen;
  • instapkosten, met een maximum van 4%.

Wat maakt ons anders

Actief beleggen