×

DE "UNCONSTRAINED"OBLIGATIEFONDSEN

EEN GEVARIEERD AANBOD AAN BELEGGINGSOPLOSSINGEN

Een reeks complementaire fondsen

Onze "unconstrained"-reeks bestaat uit vier elkaar aanvullende obligatiefondsen, die worden beheerd op basis van dezelfde beleggingsfilosofie.

Waarin verschillen ze van elkaar?
Onze fondsen zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende typen beleggers met een verschillende risicobereidheid. Elk hebben ze hun eigen beleggingsuniversum, beleggingsproces en rendementsbronnen:

Carmignac

Risico-rendementsprofiel en beleggingsuniversum van de fondsenreeks

Bron: Carmignac, 31/03/2021. De matrix van obligatiefondsen is louter illustratief en gebaseerd op verwachtingen. De positie van elk fonds binnen deze matrix is gebaseerd op het risiconiveau, het beleggingsuniversum en de voornaamste richtlijnen, zoals vermeld in de EBI. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Sécurité is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht dat voldoet aan de ICBE-richtlijn. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De potentiële rendementen zijn prognoses. De rendementsprognoses zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Het risiconiveau is gebaseerd op de gemiddelde volatiliteit van de fondsen over 52 weken sinds 31 juli 2017 (introductiedatum van Carmignac Portfolio Credit). Uitsluitend ter illustratie. De informatie in dit document houdt geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mag niet worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies.

Wat hebben ze met elkaar gemeen? Beheer op basis van overtuigingen en een unieke aanpak
Het beheer van onze strategieën berust op overtuigingen en wordt niet beperkt door een referentie-indicator. De samenstelling van de portefeuilles is uitsluitend gebaseerd op de visie van het beheerteam en een grondige marktanalyse. Al onze obligatiefondsen kennen dezelfde unieke beleggingsaanpak: een assetallocatie zonder beperkingen, gebaseerd op bottom-up-onderzoek dat draait om risicobeheersing in elke fase van het beleggingsproces.

De fondsen in een notendop

CARMIGNAC SÉCURITÉ

Carmignac Sécurité is een Europees obligatiefonds met een lage rentegevoeligheid. Het heeft tot doel om door middel van een flexibele en actieve aanpak te profiteren van kansen op de Europese markten en de volatiliteit beperkt te houden.

Lage rentegevoeligheid

Een actief beheer van de rentegevoeligheid (die kan variëren tussen -3 en +4) om kansen op verschillende Europese markten te kunnen benutten.

Actief risicobeheer om de volatiliteit te beperken

Een beperkte blootstelling aan kredietrisico en een gemiddelde minimale investment grade-rating

Nog meer expertise in de Europese obligatiemarkten

Met de komst van nieuwe analisten en beheerders voor Europese obligaties en bedrijfsobligaties is de expertise van ons team aanzienlijk versterkt.

Voor wie is dit fonds bestemd?
Voor beleggers op zoek naar een oplossing die een regelmatig rendement en een beperkte volatiliteit biedt in een moeilijke financiële context.

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal obligatiefonds dat wereldwijd belegt in staats- en bedrijfsobligaties. Het heeft tot doel de kansen op de obligatiemarkten te grijpen en daarbij het valutarisico systematisch af te dekken.

Een oplossing voor obligatiebeleggingen

Het beleggingsproces is een combinatie van “top-down”-analyse en “bottom-up”-selectie op wereldwijde schaal.

Actieve benadering op basis van overtuigingen

Dynamisch beheer van de rentegevoeligheid (die kan variëren tussen -3 en +8) en spreiding over alle segmenten van de obligatiemarkten, gebaseerd op de overtuigingen van de beheerders.

Strikt risicobeheer

Systematische afdekking van het valutarisico en permanente risicobeheersing met behulp van een uitgebreid instrumentarium.

Voor wie is dit fonds bestemd?
Voor beleggers op zoek naar een portefeuille van kernposities die streven naar een hoger rendement dan dat van de obligatiemarkten bij een vergelijkbare volatiliteit.

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND

Carmignac Portfolio Global Bond is een obligatiefonds dat door middel van rente-, krediet- en valutastrategieën wil profiteren van een groot aantal rendementsbronnen. Het heeft tot doel op de internationale markten een aantrekkelijk rendement te genereren door middel van een flexibele en opportunistische aanpak.

Toegang tot een groot aantal verschillende rendementsbronnen

Toepassing van obligatie-, krediet- en valutastrategieën op de ontwikkelde en opkomende markten.

Echte flexibiliteit

Een ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid (van -4 tot +10), in combinatie met de mogelijkheid zonder regio- of sectorbeperkingen te beleggen.

Eerste "unconstrained"-strategie

Het eerste obligatiefonds dat we volgens de "unconstrained"-filosofie beheerden om op basis van onze beleggingsideeën snel op veranderende scenario's in te kunnen inspelen.

Voor wie is dit fonds bestemd?
Voor beleggers met een relatief hoge tolerantie voor volatiliteit die op zoek zijn naar rendementsbronnen op de obligatiemarkt in een context van zeer lage rendementen.

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT

Carmignac Portfolio Credit is een internationaal obligatiefonds dat bedrijfsobligatiestrategieën op wereldwijde schaal toepast. Door middel van een actieve en flexibele aanpak zoekt het fonds op selectieve wijze naar aantrekkelijke kansen op de bedrijfsobligatiemarkten.

Flexibel en opportunistisch beheer

Het fonds streeft ernaar door middel van een actieve benadering een optimale risico-rendementsverhouding in alle fasen van de kredietcyclus te bereiken.

Toegang tot het volledige universum van obligaties

Flexibele allocatie aan de verschillende rendementsbronnen van het fonds, zonder beperkingen naar regio(1) of sector.

Diepgaand en kritisch bottom-up-onderzoek

Slechts 5% van alle onderzochte kansen wordt, na een grondige analyse, in de portefeuille opgenomen en vervolgens voortdurend gemonitord.

Voor wie is dit fonds bestemd?
Voor beleggers op zoek naar een veelzijdige oplossing om de volatiliteit op de kredietmarkten het hoofd te bieden.

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS

(1) Maximaal 25% van het nettovermogen mag belegd zijn in opkomende markten

CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT

Carmignac Portfolio EM Debt is een fonds dat zich binnen de opkomende markten richt op binnenlands en buitenlands schuldpapier en valuta’s. Via een aanpak voor maatschappelijk verantwoord beleggen(1) streeft het fonds ernaar veelbelovende kansen te benutten binnen de opkomende markten, ongeacht de marktomstandigheden.

Toegang tot meerdere rendementsbronnen op de obligatiemarkt

Toepassing van diverse strategieën binnen de opkomende markten om de decorrelatie tussen de verschillende activaklassen, regio’s en sectoren te benutten.

Een fundamenteel flexibel beheer

Het beleggingsproces is een combinatie van “top down”-, “bottom up”- en ESG-analyses (milieu-, sociale en governancecriteria) en een gedisciplineerd risicobeheer.

ESG-criteria, de kern van het besluitvormingsproces

Het fonds streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het milieu door ontwikkelingsactiviteiten op ESG-gebied (milieu, sociaal en governance) van opkomende landen en hun bedrijven te ondersteunen.

Voor wie is dit fonds bestemd?
Voor beleggers op zoek naar een hoger rendement door het potentieel van opkomende obligatiemarkten te benutten, met een risicobeheer dat is afgestemd op dit universum.

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS

(1) Op de webpagina leest u meer over onze aanpak voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Op 10 maart 2021 hebben vier van onze obligatiefondsen een naamswijziging achter de rug. Het woord "Unconstrained" is geschrapt en Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de doelstellingen, de beleggingsstrategie, het risicobeheer of de kostenstructuur van de Fondsen. Daarnaast wordt onze benadering zonder beperkingen ("unconstrained") onverminderd op onze obligatiefondsen toegepast.

Ga naar een sectie op de pagina
×