×

EEN UNIEKE FILOSOFIE

EEN ANDERE MANIER OM DE OBLIGATIEMARKTEN TE BENADEREN

Zijn de obligatiemarkten nog aantrekkelijk?

Deze vraag is zeker gerechtvaardigd nu de wereld gebukt gaat onder een torenhoge schuldenlast en de rentetarieven tot een historisch dieptepunt en soms zelfs onder nul zijn gedaald. Tot voor kort werden obligaties als een relatief veilige belegging beschouwd, maar inmiddels brengen ze steeds minder rendement op terwijl ze steeds volatieler worden.

Is het onder deze omstandigheden nog mogelijk om op de obligatiemarkten rendementsbronnen te vinden?
Bij Carmignac zijn we van mening dat dit met voldoende expertise en een "unconstrained" benadering zeker mogelijk.

Maak kennis met onze "unconstrained"-benadering, een uitgesproken actieve beleggingsfilosofie die speciaal werd ontwikkeld voor de meest uiteenlopende marktsituaties. Die aanpak passen we toe op ons gevarieerde aanbod van fondsen.

Een aanpak die het verschil maakt: de “unconstrained”-filosofie

Wat verstaan we onder "unconstrained"?
Onder de "unconstrained"-filosofie verstaan we een actieve, wereldwijde en niet aan een benchmark gebonden aanpak, die de beheerders een grote flexibiliteit ten aanzien van de blootstelling biedt. Daardoor zijn onze obligatiefondsen in staat om de meest volatiele marktomstandigheden het hoofd te bieden.

De beleggingsfilosofie berust op drie pijlers:

EEN FLEXIBELE ALLOCATIE

De beheerders beschikken over een groot aantal efficiënte instrumenten om de positionering te optimaliseren, met name een ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid, waardoor zij zowel een positieve als een negatieve positie kunnen innemen.

EEN WERELDWIJDE BENADERING

De beheerders kunnen beleggen in diverse obligatiecategorieën binnen een groot en gediversifieerd universum.

BEHEER

ZONDER BENCHMARK

De fondsen worden niet beperkt door een referentie-index. De samenstelling van de portefeuilles is gebaseerd op de visie van het beheerteam en een diepgaande marktanalyse, zonder specifieke voorkeur voor bepaalde regio's(1) of sectoren.

Onze "unconstrained"-benadering is ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar rendementsbronnen op de obligatiemarkten, en blijkt bij uitstek geschikt wanneer de rente extreem laag is en de volatiliteit hoog. De fondsen in onze "unconstrained"-reeks hebben tot doel te profiteren van zowel stijgende als dalende rentevoeten en bottom-up-kansen te benutten, onder toepassing van een strikt risicobeheer.

(1) Behoudens de restricties vermeld in het prospectus van de fondsen.

Ga naar een sectie op de pagina
×