×

MEER INFORMATIE

Bedankt om de brochure te downloaden.

Om meer te weten te komen over Carmignac Portfolio Patrimoine Europe kan u zich registreren alvorens wij contact met u zullen opnemen.

Interview met de beheerders

Experts Mark Denham en Keith Ney aan het woord

Beleggers staan al langer terughoudend tegenover Europa en met de recentste ontwikkelingen in de regio is dat er niet op verbeterd. Toch deelt niet iedereen dat gevoel – sommige specialisten zien wel degelijk potentieel in Europa. Dat is met name het geval voor de Europese tandem Mark Denham en Keith Ney, de beheerders van het Europese mixfonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Een interview.

Europa moet heel wat uitdagingen tegelijk het hoofd bieden. Daardoor plaatsen sommige beleggers vraagtekens bij de vooruitzichten van de regio in de nabije toekomst. Wat is uw mening daarover?

Mark Denham: Het klopt dat de regio voor tal van uitdagingen staat. Europa is echter een regio die bestaat uit tientallen landen. Dat betekent dat er altijd wel een politieke of economische gebeurtenis of een nieuwe uitdaging in het verschiet ligt. We moeten daar natuurlijk oog voor hebben, maar we moeten ook proberen om erop in te spelen en niet ons denken erdoor te laten bepalen. Kansen zoeken in knelpunten, opmerken wat anderen niet zien, dat is onze taak als actieve beheerders.

Keith Ney: De huidige situatie is ontegenzeggelijk uniek, in het bijzonder wat betreft de fase waarin de economische conjunctuur zich bevindt en de vooruitzichten voor het monetaire beleid in de komende jaren. De negatieve rente maakt het er niet gemakkelijker op en de wereldeconomie is kwetsbaar. Dat klimaat zal volgens ons nog enige tijd aanhouden, want de politieke onzekerheid blijft groot en de conjunctuur is niet bijster solide. Desondanks zijn wij ervan overtuigd dat Europa onderschat wordt en dat het een regio is die beleggers veel potentieel biedt. Wij vinden er nog altijd aantrekkelijke beleggingskansen.


Kansen zoeken in knelpunten, opmerken wat anderen niet zien, dat is onze taak als actieve beheerders


Wat voor beleggingskansen bedoelt u? Kunt u ons een paar voorbeelden geven?

K. N.: De waardering van de obligatiemarkten is nooit perfect. Wie even afstand neemt van de consensus en wat dieper graaft, zal zien dat er verschillende segmenten zijn die nog aantrekkelijk gewaardeerd zijn, zowel op de bedrijfsobligatiemarkt als op de staatsobligatiemarkt. Wij volgen bijvoorbeeld Griekenland al een hele tijd aandachtig en proberen profijt te halen uit het economische herstel en het veranderende politieke landschap in het land.

M. D.: Ook op de aandelenmarkt kunnen er heel wat interessante kansen worden gegrepen, met name in innovatie. Europa heeft geen techreuzen zoals je die in de Verenigde Staten en Azië vindt, maar heeft niettemin flink wat innovatieve bedrijven, ook buiten de technologiesector. De verscheidenheid aan landen waaruit het bestaat, schept een gunstig kader voor innovatie. Wij zien innovatieve bedrijven in uiteenlopende sectoren, zoals Novo Nordisk in de gezondheidszorg of Kerry Group in ingrediënten voor voedingsmiddelen.

Waarom hebben jullie eind december 2017 het fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe gelanceerd?

M. D.: Het fonds werd specifiek opgericht om dit nieuwe klimaat het hoofd te bieden. Europa heeft ongeziene veranderingen doorgemaakt en de nieuwe realiteit die daardoor ontstaan is, vergt een flexibelere beheerstijl. Wij vonden het dan ook nodig een beleggingsproduct te ontwikkelen dat speciaal is afgestemd op dat 'nieuwe' Europa.

K. N.: Onze patrimoniale-beleggingsstijl bestaat uit een flexibel beheer van de verschillende beleggingsklassen dat gericht is op de lange termijn, en heeft de ambitie een positief rendement te genereren en het risico op verliezen te beperken. We hanteren die beleggingsstijl al sinds 1989, en hij past perfect bij de nieuwe Europese context van vandaag.

Hoe verloopt het gezamenlijke beheer van het fonds?

K. N.: Wij werken nauw samen. Het is niet de bedoeling om gewoon een aandelenportefeuille met een obligatieportefeuille te combineren. We bepalen samen wat naar onze mening de beste spreiding is voor de portefeuille als geheel wat betreft landen, sectoren, beleggingsklassen en kapitaalstructuren, waarbij we veel aandacht besteden aan de mogelijke onderlinge risico's.

M. D.: We doen het ook niet met z'n tweeën alleen. We kunnen terugvallen op het macro-economische onderzoek en de beleggingsideeën van het voltallige beheerteam: 42 beheerders en analisten die stuk voor stuk expert zijn in hun eigen sector. We staan dagelijks met hen in contact, maar uiteindelijk nemen wij voor onze fondsen de beslissingen.


Het is een flexibele beleggingsoplossing die Europese beleggers de mogelijkheid biedt om in een moeilijke markt waarde te creëren


Wat is volgens u het meest karakteristieke kenmerk van het fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe?

M. D.: Flexibiliteit. Je aanpassen aan de markt vereist flexibiliteit. En flexibiliteit vereist een dynamische assetallocatie en gediversifieerde posities. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe heeft al die eigenschappen en maakt er vooral ook gebruik van. Dankzij het actieve beheer zonder benchmark en de multi-asset-benadering is dit daadwerkelijk een flexibel fonds. Het is een veelzijdig fonds dat snel kan omschakelen om zich aan alle marktomstandigheden aan te passen. Met die troef onderscheidt het zich van de concurrentie.

K. N. : Ik sluit me volledig bij Mark aan. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is een flexibele beleggingsoplossing die Europese beleggers de mogelijkheid biedt om in een moeilijke markt waarde te creëren. In de huidige Europese context is flexibiliteit essentieel en moet je over de instrumenten beschikken om zowel short- als long-posities in te nemen en te beleggen in zowel aandelen als bedrijfs- en staatsobligaties. Wij passen ons aan om waarde te kunnen blijven genereren naarmate de omstandigheden complexer worden.

Mark DENHAM
Hoofd Europese aandelen en fondsbeheerder

Met vijfentwintig jaar ervaring als analist, fondsbeheerder en teamleider op de Europese aandelenmarkten kent Mark dit universum door en door, zowel op het gebied van analyse en aandelenselectie als portefeuillebeheer. De ervaring die hij heeft opgedaan als vermogensbeheerder en bij institutionele beleggers is een belangrijke troef bij fundamentele bedrijfsanalyses en geeft hem inzicht in de factoren die hun concurrentievermogen bepalen.

Keith NEY
Beheerder obligaties

Keith heeft bijna twintig jaar ervaring, waaronder verschillende jaren als hoofd bedrijfsobligaties bij Carmignac. Hij ontwikkelde een diepgaande kennis van de obligatiemarkten tijdens de vele jaren dat hij beheerder was van het belangrijkste obligatiefonds van Carmignac, waarin bijna tien miljard euro belegd is (per september 2019). De vaardigheden die hij in de jaren daarvoor opdeed als aandelen Fondsbeheerder zijn een extra voordeel in de samenwerking met Mark Denham.

Beleggingsvoorbeelden
De overtuigingen van de beheerders
Meer informatie