Fondsen Focus

I. Een beproefde benadering van opkomende markten Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine: Beleggen in opkomende economieën

04.05.2017

De afgelopen jaren hebben de opkomende markten, terecht, weer een plaats gekregen in de strategische assetallocatie van beleggers. Beleggers met een hoge risicobereidheid hebben hun blootstelling aan aandelenfondsen van opkomende markten verhoogd, terwijl meer voorzichtige beleggers voor obligatiefondsen van opkomende markten kozen. Steeds meer beleggers vragen echter om een verbreding van het op de opkomende marken gerichte aanbod. Er zijn bijvoorbeeld beleggers in aandelen die de voorkeur zouden geven aan een meer voorzichtige aanpak in het universum van opkomende markten en beleggers in obligaties die hun assetallocatie op de opkomende markten graag een stimulans zouden willen geven met enkele aandelenposities. Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine beantwoordt aan de behoeften van beide types beleggers.

Het unieke van dit fonds schuilt in zijn gedifferentieerde aanpak. Het biedt niet alleen blootstelling aan de opkomende markten via een gediversifieerde allocatie van aandelen, obligaties en valuta's, maar het legt ook speciaal de nadruk op een actief risicobeheer. Daardoor is het een veelomvattend, op opkomende markten gericht fonds met een gediversifieerd aanbod en een voorzichtig beheer.

In dit eerste hoofdstuk gaan we dieper in op het universum van opkomende markten en de beleggingsaanpak van Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine.

[Article image] [Funds Focus] [CEMP] Asian woman on bicycle

Hoofdstuk 1: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine x Opkomende Landen

Beleggen in opkomende markten


De opkomende markten zijn de ontwikkelde economieën van morgen


De belangrijkste vraag die we ons moeten stellen is: waarom zouden beleggers streven naar blootstelling aan de opkomende markten? Ten eerste zijn de opkomende markten de ontwikkelde economieën van morgen. De opkomende landen vertegenwoordigen nu bijna 60%1 van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). Ter vergelijking: aan het begin van de jaren 90 was dat minder dan 20%2. Ze zijn enorm gegroeid – niet alleen wat betreft hun wereldwijde invloed, maar ook wat betreft het ontwikkelingsstadium van hun economie. Veel landen uit het universum van opkomende markten hebben diepgaande, structurele economische hervormingen doorgevoerd, waardoor hun kerncijfers zijn verbeterd. Dit komt onder meer tot uiting in hoge groeiprognoses, lage schulden en een gezonde betalingsbalans. En ze beschikken nog steeds over een indrukwekkend groeipotentieel.

[Insights] 2017 05_FF_Fund_CEMP (All) 1 NL

Ten tweede vormt het opkomende universum een waardevol alternatief voor beleggen in ontwikkelde markten. Hoewel de ontwikkelde markten zich sterk hebben hersteld van de wereldwijde financiële crisis, is het duidelijk dat er nog steeds zwakke punten zijn. Het blijft onduidelijk of de ontwikkelde landen in staat zijn een aantrekkelijke groei te realiseren in een klimaat van politieke onzekerheid, versoepelende monetaire maatregelen en een stijgende inflatie.

(1) prognoses 2016 (2) data 2015. Bronnen: Internationaal Monetair Fonds, Europese Centrale Bank en Wereldbank.

[Divider] [Funds Focus] Wood board 5

Carmignac is sinds zijn oprichting nadrukkelijk aanwezig op de markten

Hoewel de macro-economische indicatoren duidelijk het voordeel geven aan de opkomende markten, zijn er nog steeds risico's verbonden aan dit universum. Het vinden van een heldere aanpak die tot resultaten leidt, kan een uitputtende strijd zijn en vereist veel ervaring. Dat geldt vooral voor het selecteren van aantrekkelijke kansen en het vermijden van valkuilen. Om succesvol te zijn, moeten beleggingen in opkomende markten met de juiste partner worden uitgevoerd.

Carmignac heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de opkomende markten. Toen wij begonnen te beleggen durfden anderen de uitdaging nog niet aan. In de loop der jaren hebben we een sterke relatie opgebouwd met lokale marktdeskundigen. Ook hebben we ons beleggingsproces geperfectioneerd, zodat we kunnen profiteren van de meest veelbelovende kansen in het opkomende universum en tegelijkertijd de daaraan verbonden risico's kunnen voorzien, identificeren en beperken.

Om onze doelstellingen te halen hebben we een hecht team voor opkomende markten samengesteld, bestaande uit fondsbeheerders en analisten die stuk voor stuk expert zijn in hun specifieke vakgebied. De ideeën en gezamenlijke beslissingen van het team worden verder ondersteund door het managementteam van Carmignac, met name tijdens de dagelijkse bijeenkomst van het beleggingscomité. Het management zorgt ervoor dat elk teamlid zich bewust is van de ontwikkelingen in alle activaklassen en regio's, zodat hij onder alle marktomstandigheden kan functioneren en de beleggingskansen in zijn vakgebied kan identificeren.

[Divider] [Funds Focus] Wood board 6

Een flexibele aanpak, gebaseerd op overtuiging

De door Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine gekozen aanpak wordt ondersteund door een op overtuiging gebaseerde beleggingsfilosofie en is niet aan een benchmark gebonden. Hierdoor kunnen we vrijuit beleggen in zowel traditionele opkomende markten als in de minder bekende grensmarkten (zonder beperkingen wat betreft activaklasse, regio, sector of marktkapitalisatie). Wij beschouwen deze vrijheid als een enorm voordeel en denken dat het langetermijnsucces van het fonds er in belangrijke mate aan te danken is.

[Insights] 2017 05_FF_Fund_CEMP (All) 2 NL

We streven er altijd naar de politieke, maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen en risico's van de landen, sectoren en bedrijven waarin we beleggen te begrijpen. Daarom combineren we macro-economische analyse met bedrijfsanalyse. Macro-economische analyses verschaffen ons een totaalbeeld van de trends en factoren die van invloed zijn op een markt, zowel wereldwijd als lokaal, door diverse indicatoren te beoordelen. Aan de hand van bedrijfsanalyses verkrijgen we diepgaande kennis over bedrijven zowel via het analyseren van financiële verslagen als via gesprekken met het management, klanten en leveranciers uit de hele wereld. Daardoor is de geografische blootstelling van het fonds een zuivere weergave van onze overtuigingen.

Geografische blootstelling van Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine – Aandelengedeelte

[Insights] 2017 05_FF_Fund_CEMP (All) 3 NL

De blootstelling kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bron: Carmignac, 31/03/2017.

..
WIST U DIT?

De term 'opkomende markten' werd in 1981 geïntroduceerd door Antoine W. van Agtmael tijdens een beleggersconferentie in Thailand. Als adjunct-directeur van de afdeling kapitaalmarkten van de International Finance Corporation van de Wereldbank was hij van mening dat termen als 'ontwikkelingslanden', 'minder ontwikkelde landen', 'onderontwikkelde landen' en 'derdewereldlanden' denigrerend waren voor de betreffende landen en dat potentiële beleggers erdoor werden afgeschrikt. Hij vond dat de tijd rijp was voor een positievere omschrijving.

Hoewel het inmiddels een term is geworden die iedereen lijkt te begrijpen, valt het niet mee om een duidelijke definitie te vinden waar iedereen het over eens is. Geruime tijd werd de status van 'opkomend land' uitsluitend bepaald aan de hand van het welvaartsniveau van het land, gemeten als het bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de bevolking. De snelheid waarmee de opkomende markten zijn gegroeid, en het aantal toegenomen en verscheidenheid van landen die onder dit segment worden geclassificeerd, maakt het moeilijk om dit zuiver statistische gegeven als enig criterium te handhaven.

Wij beschouwen opkomende markten als landen die een sterk groeipotentieel hebben, maar geconfronteerd kunnen worden met economische of politieke instabiliteit en in het algemeen minder toegankelijk zijn voor beleggers. Hoewel sommige van die landen een geavanceerde indruk maken, hebben hun economie of hun kapitaalmarkt nog niet het ontwikkelingsstadium bereikt waarin ze kunnen worden vergeleken met ontwikkelde landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk, om er maar een paar te noemen.