Flash Note

Carmignac Patrimoine – Zomerupdate

05.08.2019

Enkel voor professionele beleggers.
Dit document is niet bestemd voor Belgische privé-beleggers.

Dit jaar is al een tijdje geleden begonnen: wat is er in de tussentijd binnen Carmignac Patrimoine gebeurd?

In het eerste kwartaal wisten de markten zich ruimschoots van de extreme zwakte van eind 2018 te herstellen. Het tweede kwartaal was gekenmerkt door veel bescheidener winsten. Gezien de voortekenen van vertragende groei in de grote wereldwijde economieën bleken de inschikkelijkere houding van de centrale banken en de hardnekkige hoop dat de handelsspanningen gaan bekoelen genoeg om de aandelenkoersen desondanks omhoog te zien klimmen. Ondertussen werkte de beweging richting verruiming door de Fed en de ECB als een anker: de opbrengsten en de credit van staatsobligaties daalden verder.

Daardoor heeft Carmignac Patrimoine sinds het begin van het jaar weten te profiteren van:

 • zijn kernportefeuille van groeiaandelen uit de sectoren internet, fintech en gezondheidszorg
 • de positie in staatobligaties van perifere eurolanden en semi-kernlanden (België, Frankrijk, Griekenland, Italië)
 • het kredietgedeelte, met name dankzij ons schuldpapier van Altice

Carmignac Patrimoine bewees zijn flexibiliteit met:

 • opportunistische blootstelling aan conjunctuurgevoelige en waardevolle emittenten, met posities in een mandje Europese banken (gevoelig voor stabilisatie van de Europese PMI) en Amerikaanse industriële effecten (gevoelig voor wereldwijde groeitrends)
 • bescheiden afdekkingsposities op de Nasdaq
 • de gestage toename van de rentegevoeligheid in het eerste halfjaar om van de accommoderende houding van de centrale banken te kunnen profiteren, gevolgd door snelle winstneming in mei om relatieve-waardestrategieën uit te breiden
 • een in het eerste kwartaal geopende positie in de yen voor risicobeheer
[Divider] [Flash Note] Sun reflection

Voordat u van de zomer gaat genieten: hoe ziet uw portefeuille eruit?

Momenteel heerst er op de markten een aanhoudend fragiel, maar positief evenwicht. De steunbetuiging voor de financiële markten van centrale banken en een adempauze in de zorgen om de handelsoorlog compenseren voor de staat van de wereldeconomie, met haar voorlopig consequent lage groeicijfers. In deze omstandigheden hebben we onze portefeuille rond de volgende onderdelen geconcentreerd:

 • Een kernportefeuille van zorgvuldig uitgekozen groeiaandelen aangezien die momenteel een duur marktsegment vormen.

 • Tactische blootstelling aan zogenaamde achterblijvers in diverse cyclische segmenten, zoals de Europese banksector en de Amerikaanse industrie en blootstelling aan bedrijven uit opkomende markten.

 • Posities op diverse punten op rentecurves van staatsobligaties om te profiteren van het huidige overduidelijke vooruitzicht op verruimend beleid van centrale banken.

 • Een kredietgedeelte waarmee we in deze context van toenemende dispersie kunnen profiteren door ons op specifieke kansen in communicatie- en consumptiesectoren te concentreren.


Meer informatie over onze economische vooruitzichten vindt u in:
CARMIGNAC’S NOTE

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.