Carmignac Euro-Entrepreneurs FCP ISIN FR0010149112 Aandelenbeheer

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aanbevolen minimale beleggingstermijn : 5 jaar

Tot 12/10/2018
Malte HEININGER
Europese Aandelen
 • NIW : 343.06 €
 • D-1 : +0.35 %
 • YTD : -8.09 %
 • 12 maand : -5.58 %

In het huidige marktklimaat blijven we voorzichtig. Daarom hebben we een vrij lage netto-aandelenblootstelling

In het kort

Pro
Week van 05 t.e.m. 12/10/2018
Deze inhoud is voorbehouden aan de leden van de PRO RUIMTE
september 2018
-2.19%
Fonds
-1.39%
Index *
Sinds 29/12/2017
-8.09%
Fonds
-100.00%
Index *

Volledig overzicht+

Rendement per kalenderjaar (in %)

 • 2008
  • -45.14
  • -50.53
 • 2009
  • 40.75
  • 49.14
 • 2010
  • 18.99
  • 21.98
 • 2011
  • -12.97
  • -17.52
 • 2012
  • 22.59
  • 20.13
 • 2013
  • 19.40
  • 26.73
 • 2014
  • 10.25
  • 4.93
 • 2015
  • 11.83
  • 15.68
 • 2016
  • 2.36
  • 0.52
 • 2017
  • 23.94
  • 18.10
 • Fonds
 • Referentie-index

Evolutie van de nettoinventariswaarde van 10/10/2008 t.e.m. 12/10/2018

...
Bron : Carmignac
 • Fonds
 • Referentie-index
*Stoxx 200 Small (herbelegde netto dividenden)
*Het fonds is aangepast op 01/01/2003: Een nieuwe referentie-indicator en een nieuwe beleggingsstrategie. Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Max waarde
23/01/2018
388.57 €
Waarde min
09/03/2009
108.27 €

Overzicht tot 28/09/2018

  Gecumuleerd rendement Gemiddeld jaarlijks rendement
  1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc -2.19 % +0.37 % +0.67 % +8.59 % +11.17 % +8.80 %
Referentie-index -1.39 % -0.41 % +3.35 % +8.78 % +9.59 % +9.02 %
Gemiddelde van de categorie -1.61 % -0.13 % +2.98 % +8.06 % +10.16 % +10.00 %
Ranglijst (kwartiel) 4 2 3 2 2 3
Bron: Morningstar voor de gemiddelden van de Categorie en de kwartielen

Statistieken tot 28/09/2018

  Volatiliteit
  Fonds Referentie-index
1 Jaar +11.39 +11.12
3 Jaar +10.32 +11.56
  Ratio’s
  Sharpe-ratio Bèta Alfa
1 Jaar 0.09 0.87 -0.04
3 Jaar 0.86 0.71 0.20

Value at risk tot 28/09/2018

"Value at Risk 99% 20D geschiedenis berekend over een periode van 2 jaar"
Fonds Index *
5.72 % 5.99 %

Bijdrage aan het brutomaandresultaat tot 28/09/2018

De bijdrage aan de prestatie bestaat uit de aanjagers van het resultaat. De som van deze gegevens is gelijk aan het resultaat inclusief de kosten van het portefeuillebeheer in deze periode. Het verschil tussen het bruto-resultaat en het netto-resultaat bestaat in het kosteneffect in deze periode.
Aandelenportefeuille -2.98 %
Aandelen Derivaten +0.99 %
Valuta Derivaten -0.09 %
Totaal -2.08 %

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen.

Om de reële kosten te kennen die geheven worden door de verschillende distributeurs, verwijzen wij naar de tariefroosters van de betrokkenen. Alle contractuele informatie betreffende het fonds die in deze publicatie verstrekt wordt, is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, en het recentste (half-) jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij Carmignac Gestion, tel +352 46 70 60 1, via de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium N.V., dat de financiële dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. Het KIID moet voor iedere inschrijving aan de belegger bezorgd worden en het wordt de investeerder aanbevolen dit te lezen voor elke inschrijving. De minimale inschrijving voor de deelbewijzen A EUR acc is 1 deelbewijs, voor de deelbewijzen A CHF acc en A USD acc is dit respectievelijk 1000 CHF en 1000 USD. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De deelnemingsrechten van dit compartiment kunnen volgens de definitie van de Amerikaanse verordening “Regulation S”/FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten voordele van een “US Person”. Bij inschrijving in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht, u dient elk jaar uw aandeel in de dividenden (en interesten desgevallend) die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.carmignac.be. Deze tool vormt geen fiscaal advies en is louter bedoeld als berekeningshulp. Dit ontslaat u niet van enige stappen en verificaties die u mogelijk dient te ondernemen als belastingplichtige. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 27% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 27% zonder inkomen onderscheid.

user login